Projektowanie to nie tylko obliczenia statyczne urządzenia oraz jego rysunek wykonawczy. Istotna jest również wiedza jak urządzenie będzie pracować, jakie wymagania przed nim stawia użytkownik. Dlatego ważne są dla nas podstawowe parametry pracy urządzenia:

  • Temperatura – czy urządzenie pracuje w stałej temperaturze, czy może temperatura jest zmienna.
  • Medium – czy jest to czysty związek chemiczny (woda, kwas…) czy może specyficzna mieszanina związków lub produkt handlowy o blizej nieokreślonym składzie.
  • Warunki pracy i środowisko – czy urządzenie posadowione jest w pomieszczeniu, czy na wolnym powietrzu. Jakiego rodzaju jest środowisko, w którym się będzie znajdować?
  • Wymagania funkcjonalne użytkownika.

Robimy to od dawna

Oferujemy nie tylko kompletny projekt wykonawczy, ale również na życzenie, nadzór nad wykonaniem urządzenia, dokumentacje techniczno-ruchową, instrukcję eksploatacji itp.

Zbiorniki magazynowe cylindryczne i prostopadłościenne, przeznaczone na media agresywne jak i ścieki i wodę.  Do obliczeń wykorzystujemy najbardziej aktualne wytyczne Niemieckiego Stowarzyszenia Spawalników (DVS). Tylko od Ciebie zależy czy w procesie projektowym uwzględnimy elementy dodatkowe jak drabiny, podesty, czujniki i sondy.

Zbiorniki procesowe cylindryczne i prostopadłościenne z dodatkowym wyposażeniem wspomagającym prowadzenie procesu jak: mieszadła, pompy cyrkulacyjne, grzałki, chłodnice itp. Pomożemy ci dobrać urządzenie i jego dostawcę.

Wanny procesowe wykorzystywane w procesie przygotowania chemicznego elementów przed procesem cynkowania. Wykonamy dla Ciebie projekt z uwzględnieniem koniecznego wyposażenia: siodeł trawers, paneli grzewczych, systemu mieszania lub filtracji kąpieli.

Absorbery oparów to urządzenia do selektywnego oczyszczania powietrza z wybranego składnika. Nasz projekt obejmuje kompletne urządzenie, z pompą cyrkulacyjną, systemem neutralizacji i pomiaru pH (jeżeli to konieczne), systemem automatycznego dopuszczania wody itd. Na Twoje życzenie również przyjedziemy i uruchomimy urządzenie.