Naturalnym uzupełnieniem dla projektowanych urządzeń są instalacje technologiczne. Wieloletnie doświadczenie pozwala nam zaprojektować funkcjonalne i bezpieczne instalacje, które w zależności od potrzeb użytkownika mogą być obsługiwane manualnie lub w pełni automatycznie.

Specjalizujemy się w instalacjach przemysłowych z termoplastycznych tworzyw sztucznych. Oferujemy Ci dobór materiału, armatury i oprzyrządowania na bazie naszego wieloletniego doświadczenia.

Zastosowanie

Instalacje technologiczne i procesowe z wykorzystaniem tworzyw sztucznych. Dobór materiału, rozmieszczenia podpór rurociągu, zestawienia materiałów itp. Uzupełnieniem naszej oferty są instalacje mieszania kąpieli, instalacje ogrzewania zbiorników  procesowych wraz z doborem wymienników.

Projektujemy przemysłowe instalacje wentylacyjne np. system wentylacji w cynkowniach ogniowych, odciągi miejscowe znad wanien procesowych, wentylacja zbiorników magazynowych i procesowych. Projekt rozpatrujemy całościowo projektując również, jeżeli to konieczne,  absorber.

Instalacja Regeneracji Topnika to specjalistyczny produkt przeznaczony dla ocynkowni ogniowych. Służy do oczyszczania kąpieli topnika z rozpuszczonego w nim żelaza. Oferujemy dostawę i uruchomienie kompletnej instalacji lub serwis/modernizację już istniejącej.