DYTRON

dystrybutor w Polsce

Zaufany

partner

Ponad 15 lat

doświadczenia na rynku

  • BIURO: ul. Spychalskiego 13/209, 45-716 Opole
  • +48 797 867 888

DYTRON

dystrybutor w Polsce

Zaufany

partner

Ponad 15 lat

doświadczenia na rynku

Pobierz

Strefa dokumentów publicznych

Pobierz materiały, którymi chcemy się z Tobą podzielić. Do ich obejrzenia potrzebujesz  programu do odczytu plików PDF np.  Adobe Acrobat.

Nieaktywne linki? Zgłoś je nam na adres info@synertom.pl.

Foldery

Prezentacja firmy SYNERTOM

Już wkrótce udostępnimy prezentację usług firmy SYNERTOM.

~ PDF (0KB)

Referencje i wybrane realizacje

Już wkrótce udostępnimy referencje i wybrane realizacje.

~ PDF (0KB)

Foldery zgrzewarek DYTRON

Katalog produktów DYTRON – wersja polska

Katalog produktów DYTRON w wersji polskiej.

~ PDF (15995 KB)

Katalog produktów DYTRON – wersja angielska

Katalog produktów DYTRON w wersji angielskiej.

~ PDF (3184 KB)

Normy i rozporządzenia

Dziennik Ustaw Poz. 1351

Ustawa o Dozorze Technicznym. Znowelizowany tekst jednolity.

~ PDF (433KB)

Dz.U. 2002 nr 63 poz. 572

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów trujących lub żrących.

~ PDF (106KB)

Dz.U. 2002 nr 102 poz. 1021

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu.

~ PDF (23KB)

Dz.U. 2009 nr 126 poz. 1043

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 lipca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy procesach galwanotechnicznych.

~ PDF (42KB)

Top