W zakresie usług oferujemy serwis i modernizacje istniejących instalacji przemysłowych począwszy od wymiany pojedynczych elementów aż po rozbudowę i automatyzację procesów technologicznych.

Zakres oferty

Oferujemy usługi modernizacji, rozbudowy lub przeglądów istniejących Instalacji Regeneracji Topnika, sprawdzenia parametrów ich działania, wymiany elektrod lub regulacji ustawień.

Przeglądy okresowe absorberów, regulacja przepustnic regulacyjnych odciągów, wymiana elektrod i regulatorów pomiaru pH lub ORP.

Rozbudowa istniejących instalacji technologicznych, całkowita ich przebudowa, automatyzacja procesów, wymiana urządzeń.